Start

Kiedy w 1985 roku uzyskałem tytuł magistra fizyki o specjalności „zastosowania fizyki”, nie przypuszczałem, że po kolejnych ponad 25-tu latach życia będę się zajmował energiami wpływającymi na istoty ludzkie i zwierzęta, w tak „nieakademicki” sposób. Wiedza i doświadczenie zdobyte na studiach początkowo utrudniały mi akceptowanie nowej wiedzy.

Z drugiej jednak strony… skoro wszystko jest jakąś formą energii… którą można „zobaczyć”, przetransformować…